Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      16/11/2019
TG GT 5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1Báo ĐápHTL11:07124
HHL11:07120
2Kênh CầuHTL23:28104
3Lực ĐiềnHTL23:28103
HHL23:28101
4Xuân QuanHTL23:2846
HHL23:28103
5TranhHTL23:2897
HHL23:2887
6Bá ThuỷHTL23:2897
HHL23:2983
7TV Phú LươngH05:4286
8Cầu CấtHTL--
HHL23:2957
9NeoHTL23:2986
HHL23:2988
10My ĐộngBH23:2991
SLu23:2924
11Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
12An ThổHTL23:2985
HHL23:2958

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>