Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/09/2020
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Báo ĐápHTL11:07124
HHL11:07120
2Kênh CầuHTL02:28100
3Lực ĐiềnHTL02:2893
HHL02:2892
4Xuân QuanHTL02:27129
HHL02:28127
5TranhHTL02:2885
HHL02:2884
6Bá ThuỷHTL02:2887
HHL02:2881
7TV Phú LươngH05:4286
8Cầu CấtHTL--
HHL02:29107
9NeoHTL02:2686
HHL15:2963
10My ĐộngBH23:2991
SLu15:307
11Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
12An ThổHTL02:30120
HHL02:30124

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>