Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      16/05/2019
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Báo ĐápHTL21:48170
HHL21:48167
2Kênh CầuHTL21:48163
3Lực ĐiềnHTL21:48154
HHL21:48153
4Xuân QuanHTL21:48180
HHL21:48169
5TranhHTL21:48143
HHL21:48143
6Bá ThuỷHTL21:48134
HHL21:4896
7TV Phú LươngH21:4897
8Cầu CấtHTL--
HHL21:48118
9NeoHTL21:48122
HHL21:4889
10My ĐộngBH21:48156
SLu21:4896
11Cầu Xe mớiHTL21:4897
HHL21:4898
12An ThổHTL21:4896
HHL21:4896

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>