Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      16/05/2019
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Báo ĐápHTL11:07124
HHL11:07120
2Kênh CầuHTL15:29112
3Lực ĐiềnHTL15:29110
HHL15:29108
4Xuân QuanHTL15:2957
HHL15:29110
5TranhHTL15:29105
HHL15:2993
6Bá ThuỷHTL15:29104
HHL15:2973
7TV Phú LươngH05:4286
8Cầu CấtHTL--
HHL15:2934
9NeoHTL15:2992
HHL15:2963
10My ĐộngBH23:2991
SLu15:307
11Cầu Xe mớiHTL00:1972
HHL23:2961
12An ThổHTL15:3074
HHL15:304

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>