Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      16/05/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1Báo ĐápHTL09:03201
HHL09:03205
2Kênh CầuHTL09:03186
3Lực ĐiềnHTL09:03170
HHL09:03170
4Xuân QuanHTL09:03218
HHL09:03204
5TranhHTL09:03161
HHL09:03152
6Bá ThuỷHTL09:03157
HHL09:0371
7TV Phú LươngH09:0382
8Cầu CấtHTL19:510
HHL09:03102
9NeoHTL09:03-5
HHL09:0360
10My ĐộngBH09:03152
SLu09:03122
11Cầu Xe mớiHTL08:4545
HHL08:5143
12An ThổHTL08:0952
HHL08:5143

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>