Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1Báo ĐápHTL11:07124164164166
HHL11:07120161161161
2Kênh CầuHTL02:28100157158159
3Lực ĐiềnHTL02:2893149149150
HHL02:2892149149150
4Xuân QuanHTL02:27129168166168
HHL02:28127165164165
5TranhHTL02:2885145145146
HHL02:2884137136135
6Bá ThuỷHTL02:2887140141141
HHL02:2881636572
7TV Phú LươngH05:4286867862
8Cầu CấtHTL--
HHL02:2910711010284
9NeoHTL02:2686203193175
HHL15:2963776160
10My ĐộngBH23:2991124122120
SLu15:307127116102
11Cầu Xe mớiHTL00:1972878071
HHL23:29611018575
12An ThổHTL02:30120898273
HHL02:30124958172

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>