Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1Báo ĐápHTL16:48121164164166
HHL17:24119161161161
2Kênh CầuHTL17:24112157158159
3Lực ĐiềnHTL17:24104149149150
HHL17:24104149149150
4Xuân QuanHTL17:24125168166168
HHL17:24122165164165
5TranhHTL17:2492145145146
HHL17:2486137136135
6Bá ThuỷHTL17:1896140141141
HHL17:2455636572
7TV Phú LươngH17:2489867862
8Cầu CấtHTL--
HHL17:2511311010284
9NeoHTL17:2568203193175
HHL17:2568776160
10My ĐộngBH17:2592124122120
SLu17:2590127116102
11Cầu Xe mớiHTL17:2594878071
HHL17:25931018575
12An ThổHTL17:2593898273
HHL17:2593958172

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>