Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Báo ĐápHTL11:07124164164
HHL11:07120161161
2Kênh CầuHTL02:28100157158
3Lực ĐiềnHTL02:2893149149
HHL02:2892149149
4Xuân QuanHTL02:27129168166
HHL02:28127165164
5TranhHTL02:2885145145
HHL02:2884137136
6Bá ThuỷHTL02:2887140141
HHL02:28816365
7TV Phú LươngH05:42868678
8Cầu CấtHTL--
HHL02:29107110102
9NeoHTL02:2686203193
HHL15:29637761
10My ĐộngBH23:2991124122
SLu15:307127116
11Cầu Xe mớiHTL00:19728780
HHL23:296110185
12An ThổHTL02:301208982
HHL02:301249581

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>