Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Báo ĐápHTL11:07124164164
HHL11:07120161161
2Kênh CầuHTL23:28104157158
3Lực ĐiềnHTL23:28103149149
HHL23:28101149149
4Xuân QuanHTL23:2846168166
HHL23:28103165164
5TranhHTL23:2897145145
HHL23:2887137136
6Bá ThuỷHTL23:2897140141
HHL23:29836365
7TV Phú LươngH05:42868678
8Cầu CấtHTL--
HHL23:2957110102
9NeoHTL23:2986203193
HHL23:29887761
10My ĐộngBH23:2991124122
SLu23:2924127116
11Cầu Xe mớiHTL00:19728780
HHL23:296110185
12An ThổHTL23:29858982
HHL23:29589581

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>