Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Báo ĐápHTL17:48125164164
HHL17:48120161161
2Kênh CầuHTL17:48112157158
3Lực ĐiềnHTL17:48105149149
HHL17:48104149149
4Xuân QuanHTL17:48128168166
HHL17:48124165164
5TranhHTL17:4892145145
HHL17:4888137136
6Bá ThuỷHTL17:4895140141
HHL17:49606365
7TV Phú LươngH17:48928678
8Cầu CấtHTL--
HHL17:49116110102
9NeoHTL17:4969203193
HHL17:49707761
10My ĐộngBH17:4992124122
SLu17:4994127116
11Cầu Xe mớiHTL17:49968780
HHL17:499510185
12An ThổHTL17:49948982
HHL17:49949581

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>