Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Báo ĐápHTL20:39171164
HHL20:39168161
2Kênh CầuHTL20:39163157
3Lực ĐiềnHTL20:39155149
HHL20:39155149
4Xuân QuanHTL20:39171168
HHL20:39170165
5TranhHTL20:39144145
HHL20:39143137
6Bá ThuỷHTL20:39133140
HHL20:398963
7TV Phú LươngH20:3910286
8Cầu CấtHTL--
HHL20:39123110
9NeoHTL20:39127203
HHL20:396877
10My ĐộngBH20:39156124
SLu20:39104127
11Cầu Xe mớiHTL20:399087
HHL20:3996101
12An ThổHTL20:398789
HHL20:398895

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>