Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Báo ĐápHTL11:07124164
HHL11:07120161
2Kênh CầuHTL02:28100157
3Lực ĐiềnHTL02:2893149
HHL02:2892149
4Xuân QuanHTL02:27129168
HHL02:28127165
5TranhHTL02:2885145
HHL02:2884137
6Bá ThuỷHTL02:2887140
HHL02:288163
7TV Phú LươngH05:428686
8Cầu CấtHTL--
HHL02:29107110
9NeoHTL02:2686203
HHL15:296377
10My ĐộngBH23:2991124
SLu15:307127
11Cầu Xe mớiHTL00:197287
HHL23:2961101
12An ThổHTL02:3012089
HHL02:3012495

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>