Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Báo ĐápHTL12:39159164
HHL12:39155161
2Kênh CầuHTL12:39141157
3Lực ĐiềnHTL12:39133149
HHL12:39130149
4Xuân QuanHTL12:44175168
HHL12:44164165
5TranhHTL12:39125145
HHL06:18118137
6Bá ThuỷHTL12:39122140
HHL12:398863
7TV Phú LươngH05:428686
8Cầu CấtHTL--
HHL12:39193110
9NeoHTL12:3988203
HHL12:398677
10My ĐộngBH12:3990124
SLu12:39169127
11Cầu Xe mớiHTL12:399187
HHL12:39187101
12An ThổHTL12:398789
HHL12:3918395

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>