Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1Báo ĐápHTL07:54211164
HHL07:54205161
2Kênh CầuHTL07:54187157
3Lực ĐiềnHTL07:54172149
HHL07:54171149
4Xuân QuanHTL07:54225168
HHL07:54206165
5TranhHTL07:54161145
HHL07:54152137
6Bá ThuỷHTL07:54156140
HHL07:547063
7TV Phú LươngH07:549486
8Cầu CấtHTL19:510
HHL07:54114110
9NeoHTL07:54-5203
HHL07:546977
10My ĐộngBH07:54153124
SLu07:54133127
11Cầu Xe mớiHTL07:545387
HHL07:5155101
12An ThổHTL06:396789
HHL07:515395

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>