Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Báo ĐápHTL12:55164
HHL12:55158
2Kênh CầuHTL12:55142
3Lực ĐiềnHTL12:55134
HHL12:55131
4Xuân QuanHTL12:54176
HHL12:54167
5TranhHTL12:55125
HHL06:18118
6Bá ThuỷHTL12:55122
HHL12:5588
7TV Phú LươngH05:4286
8Cầu CấtHTL--
HHL12:55196
9NeoHTL12:5589
HHL12:5587
10My ĐộngBH12:5590
SLu12:55171
11Cầu Xe mớiHTL12:5590
HHL12:55186
12An ThổHTL12:5588
HHL12:55183

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>