Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Báo ĐápHTL07:57211
HHL07:57205
2Kênh CầuHTL07:57187
3Lực ĐiềnHTL08:00172
HHL07:57171
4Xuân QuanHTL07:57225
HHL08:00205
5TranhHTL07:57161
HHL07:57152
6Bá ThuỷHTL07:57156
HHL07:5770
7TV Phú LươngH07:5794
8Cầu CấtHTL19:510
HHL07:57114
9NeoHTL07:57-5
HHL07:5769
10My ĐộngBH07:57153
SLu07:54133
11Cầu Xe mớiHTL07:5453
HHL07:5455
12An ThổHTL06:3967
HHL07:5153

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>