Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1Báo ĐápHTL19:18180
HHL19:18104
2Kênh CầuHTL19:18169
3Lực ĐiềnHTL19:18159
HHL19:18158
4Xuân QuanHTL19:18176
HHL19:18179
5TranhHTL19:18154
HHL19:18138
6Bá ThuỷHTL19:18151
HHL--
7TV Phú LươngH19:1872
8Cầu CấtHTL--
HHL19:1894
9NeoHTL19:18118
HHL19:18109
10My ĐộngBH19:18138
SLu19:18107
11Cầu Xe mớiHTL23:57104
HHL19:1873
12An ThổHTL19:18114
HHL19:1871

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>