Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1Báo ĐápHTL08:39212
HHL08:39205
2Kênh CầuHTL08:39187
3Lực ĐiềnHTL08:39171
HHL08:39170
4Xuân QuanHTL08:42220
HHL08:39205
5TranhHTL08:39162
HHL08:39152
6Bá ThuỷHTL08:39156
HHL08:3971
7TV Phú LươngH08:3987
8Cầu CấtHTL19:510
HHL08:39108
9NeoHTL08:39-5
HHL08:3965
10My ĐộngBH08:39152
SLu08:39127
11Cầu Xe mớiHTL08:3946
HHL08:3347
12An ThổHTL08:0952
HHL08:2148

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>