Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h
1Báo ĐápHTL20:39171
HHL20:39168
2Kênh CầuHTL20:39163
3Lực ĐiềnHTL20:39155
HHL20:39155
4Xuân QuanHTL20:39171
HHL20:39170
5TranhHTL20:39144
HHL20:39143
6Bá ThuỷHTL20:39133
HHL20:3989
7TV Phú LươngH20:39102
8Cầu CấtHTL--
HHL20:39123
9NeoHTL20:39127
HHL20:3968
10My ĐộngBH20:39156
SLu20:39104
11Cầu Xe mớiHTL20:3990
HHL20:3996
12An ThổHTL20:3987
HHL20:3988

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>