Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1Báo ĐápHTL20:54172
HHL20:54168
2Kênh CầuHTL20:54163
3Lực ĐiềnHTL20:54155
HHL20:54154
4Xuân QuanHTL20:54174
HHL20:54170
5TranhHTL20:54144
HHL20:54143
6Bá ThuỷHTL20:54133
HHL20:5490
7TV Phú LươngH20:42101
8Cầu CấtHTL--
HHL20:54123
9NeoHTL20:54127
HHL20:5468
10My ĐộngBH20:54156
SLu20:54104
11Cầu Xe mớiHTL20:5489
HHL20:5497
12An ThổHTL20:5489
HHL20:5489

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>