Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1Báo ĐápHTL08:09214
HHL08:09206
2Kênh CầuHTL08:09188
3Lực ĐiềnHTL08:09172
HHL08:09170
4Xuân QuanHTL08:09223
HHL08:09205
5TranhHTL08:09161
HHL08:09152
6Bá ThuỷHTL08:09156
HHL08:0971
7TV Phú LươngH08:0993
8Cầu CấtHTL19:510
HHL08:09112
9NeoHTL08:09-5
HHL08:0968
10My ĐộngBH08:09153
SLu08:09132
11Cầu Xe mớiHTL08:0952
HHL08:0953
12An ThổHTL08:0952
HHL07:5153

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>