Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Báo ĐápHTL21:15171
HHL21:15168
2Kênh CầuHTL21:15163
3Lực ĐiềnHTL21:15155
HHL21:15154
4Xuân QuanHTL21:15175
HHL21:15170
5TranhHTL21:15143
HHL21:15143
6Bá ThuỷHTL21:15133
HHL21:1593
7TV Phú LươngH21:1599
8Cầu CấtHTL--
HHL21:15120
9NeoHTL21:15120
HHL21:1578
10My ĐộngBH21:15156
SLu21:15101
11Cầu Xe mớiHTL21:1590
HHL21:1597
12An ThổHTL21:1594
HHL21:1694

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>