Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h
1Báo ĐápHTL08:27214
HHL08:27206
2Kênh CầuHTL08:27187
3Lực ĐiềnHTL08:30171
HHL08:27171
4Xuân QuanHTL08:27221
HHL08:30205
5TranhHTL08:30162
HHL08:30152
6Bá ThuỷHTL08:27156
HHL08:2771
7TV Phú LươngH08:2789
8Cầu CấtHTL19:510
HHL08:27109
9NeoHTL08:27-5
HHL08:3065
10My ĐộngBH08:30152
SLu08:27128
11Cầu Xe mớiHTL08:0952
HHL08:2148
12An ThổHTL08:0952
HHL08:2148

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>