Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Báo ĐápHTL08:51205
HHL08:51198
2Kênh CầuHTL08:51187
3Lực ĐiềnHTL08:51171
HHL08:51171
4Xuân QuanHTL08:51219
HHL08:51203
5TranhHTL08:51162
HHL08:51152
6Bá ThuỷHTL08:51157
HHL08:5172
7TV Phú LươngH08:5184
8Cầu CấtHTL19:510
HHL08:51104
9NeoHTL08:51-5
HHL08:5162
10My ĐộngBH08:51153
SLu08:51125
11Cầu Xe mớiHTL08:4545
HHL08:5143
12An ThổHTL08:0952
HHL08:5143

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>