Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Báo ĐápHTL21:39172
HHL21:39167
2Kênh CầuHTL21:39163
3Lực ĐiềnHTL21:39153
HHL21:39153
4Xuân QuanHTL21:39178
HHL21:39170
5TranhHTL21:39143
HHL21:39144
6Bá ThuỷHTL21:39133
HHL21:3996
7TV Phú LươngH21:3698
8Cầu CấtHTL--
HHL21:39120
9NeoHTL21:39121
HHL21:3986
10My ĐộngBH21:39156
SLu21:3999
11Cầu Xe mớiHTL21:3995
HHL21:39100
12An ThổHTL21:3996
HHL21:3997

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>