Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h
1Báo ĐápHTL07:54211
HHL07:54205
2Kênh CầuHTL07:54187
3Lực ĐiềnHTL07:54172
HHL07:54171
4Xuân QuanHTL07:54225
HHL07:54206
5TranhHTL07:54161
HHL07:54152
6Bá ThuỷHTL07:54156
HHL07:5470
7TV Phú LươngH07:5494
8Cầu CấtHTL19:510
HHL07:54114
9NeoHTL07:54-5
HHL07:5469
10My ĐộngBH07:54153
SLu07:54133
11Cầu Xe mớiHTL07:5453
HHL07:5455
12An ThổHTL06:3967
HHL07:5153

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>