Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Báo ĐápHTL20:45173
HHL20:45168
2Kênh CầuHTL20:45163
3Lực ĐiềnHTL20:45155
HHL20:45155
4Xuân QuanHTL20:45175
HHL20:45169
5TranhHTL20:45143
HHL20:45143
6Bá ThuỷHTL20:45133
HHL20:4590
7TV Phú LươngH20:42101
8Cầu CấtHTL--
HHL20:45122
9NeoHTL20:45127
HHL20:4568
10My ĐộngBH20:45156
SLu20:45104
11Cầu Xe mớiHTL20:4589
HHL20:4597
12An ThổHTL20:4587
HHL20:4587

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>