Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      23/03/2019
TG GT 9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Báo ĐápHTL19:39179106107107108108109110110111113114115116
HHL19:39104105105106106107108108109110111112114114
2Kênh CầuHTL19:39169105106106107108109109110111112113114117
3Lực ĐiềnHTL19:39159100101101101102102103104105106107107109
HHL19:39159100101101102102103104104105106107108110
4Xuân QuanHTL19:3917666625861646874808893102109113
HHL19:39179104104105106106107108109110111112113116
5TranhHTL19:39154100101101101102103104104105106106108109
HHL19:39138102103104104105105106107107109109110111
6Bá ThuỷHTL19:39152989999100100101102103103104104105105
HHL--99100101101102102103104104105105106106
7TV Phú LươngH19:397528282210-2-6-7-519182838
8Cầu CấtHTL--
HHL19:399749514533211514162029374857
9NeoHTL19:391189596979897989999100100101101101
HHL19:391109696979798989999100100101101102
10My ĐộngBH19:39138126126126126126126126126126127127127127
SLu19:3911168756650454545454551607181
11Cầu Xe mớiHTL23:57104
HHL19:39745149504933135-2-3-102031
12An ThổHTL19:39114102-5104104-5105106106107107107
HHL19:39712927282611-7-15-18-20-14-4416

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
24/03/2019
      23/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h
1Xuân Quan0-----
2Kênh Cầu0.20.10.1--0.1-
3Lực Điền1.21.2---0.40.10.7-
4Cống Tranh1.11.1--0.10.10.20.7-
5Bá Thuỷ.0
6Trạm Neo0-----
7My Động.0
8Cầu Xe.0
9An Thổ.0
10Cầu Cất.0
Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương
1VP CTy Tỉnh Hải Dương0
2VP KTCTTL H.Chí Linh0----
3Hồ Phú Lợi0-----
4TB Kỳ Đặc0----
5TB Vạn Thắng0-----
6VP KTCTTL H.Kinh Môn0----
7TB Đồng Quan Bến0-----
8VP KTCTTL H.Kim Thành0----
9VP KTCTTL H.Nam Sách0----
10TB Thanh Quang0-----
11TB Chu Đậu0-----
12VP KTCTTL H.Thanh Hà0----
13Cống Sông Hương0-----
14VP KTCTTL Cẩm Giàng0.30.3--0.3-
15TB Văn Thai0----
16VP KTCTTL H.Bình Giang0.70.7--0.30.4-
17VP KTCTTL H.Tứ Kỳ0----
18VP KTCTTL H.Gia Lộc0----
19VP KTCTTL H.Ninh Giang0----
20TB Cổ Ngựa0----
21TB Dốc bùng 2 (Vạn Phúc)0---
22VP KTCTTL H.Thanh Miện0-----
23TB Hoàng Tường0----