Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/03/2019
TG GT 9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Báo ĐápHTL19:45178106106108109111115118123128131131126120
HHL19:45104104105106108110113117122128130130125118
2Kênh CầuHTL19:45168105106107109110113116120121121116110105
3Lực ĐiềnHTL19:451599810110110210410510710911010910510096
HHL19:451589910010110210310510710910910810410095
4Xuân QuanHTL19:45178879399104108113119125130136142139132
HHL19:45178104104106107109113116121127131133128122
5TranhHTL19:451549810010010110110310410510510610410096
HHL19:45138100102102103104104105106107107106103100
6Bá ThuỷHTL19:4515397989899100100100100101101103103100
HHL--9899100100101101102102102102104104101
7TV Phú LươngH19:45778152435445869809097102104105
8Cầu CấtHTL--
HHL19:459928344254637890100110118123117129
9NeoHTL19:45118949595959596969596979698100
HHL19:45110959696969696969697979799102
10My ĐộngBH19:45138129129129129129129129129129129130129130
SLu19:45112475462738295105114123129134144149
11Cầu Xe mớiHTL23:57104
HHL19:4574-1613223250678598109119123128
12An ThổHTL19:45114100102102102105103
HHL19:4571-18-10-4616334864748498101104

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/03/2019
      25/03/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h
1Xuân Quan0-----
2Kênh Cầu0-----
3Lực Điền0.10.1---0.1-
4Cống Tranh0----
5Bá Thuỷ.0
6Trạm Neo0-----
7My Động.0
8Cầu Xe.0
9An Thổ.0
10Cầu Cất.0
Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương
1VP CTy Tỉnh Hải Dương0.10.1-0.1
2VP KTCTTL H.Chí Linh0.10.1--0.1-
3Hồ Phú Lợi0------
4TB Kỳ Đặc0.10.1--0.1-
5TB Vạn Thắng0------
6VP KTCTTL H.Kinh Môn0----
7TB Đồng Quan Bến0-----
8VP KTCTTL H.Kim Thành0----
9VP KTCTTL H.Nam Sách0.1-0.1--
10TB Thanh Quang0.10.1---0.1-
11TB Chu Đậu0.10.1--0.1-
12VP KTCTTL H.Thanh Hà0----
13Cống Sông Hương0-----
14VP KTCTTL Cẩm Giàng0----
15TB Văn Thai0----
16VP KTCTTL H.Bình Giang0----
17VP KTCTTL H.Tứ Kỳ0----
18VP KTCTTL H.Gia Lộc0----
19VP KTCTTL H.Ninh Giang0----
20TB Cổ Ngựa0----
21TB Dốc bùng 2 (Vạn Phúc)0---
22VP KTCTTL H.Thanh Miện0-----
23TB Hoàng Tường0----