Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05/2019
TG GT 9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Báo ĐápHTL11:07124164164166166
HHL11:07120161161161163
2Kênh CầuHTL02:28100157158159159
3Lực ĐiềnHTL02:2893149149150151
HHL02:2892149149150151
4Xuân QuanHTL02:27129168166168170
HHL02:28127165164165167
5TranhHTL02:2885145145146146
HHL02:2884137136135135
6Bá ThuỷHTL02:2887140141141142
HHL02:288163657274
7TV Phú LươngH05:428686786245
8Cầu CấtHTL--
HHL02:291071101028469
9NeoHTL02:2686203193175173
HHL15:296377616068
10My ĐộngBH23:2991124122120120
SLu15:30712711610285
11Cầu Xe mớiHTL00:197287807167
HHL23:2961101857558
12An ThổHTL02:3012089827361
HHL02:3012495817257

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>