Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      15/05/2019
TG GT 9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h
1Báo ĐápHTL17:48125164164166166
HHL17:54120161161161163
2Kênh CầuHTL17:54112157158159159
3Lực ĐiềnHTL17:54105149149150151
HHL17:54105149149150151
4Xuân QuanHTL17:54130168166168170
HHL17:54125165164165167
5TranhHTL17:5493145145146146
HHL17:5487137136135135
6Bá ThuỷHTL17:5495140141141142
HHL17:546363657274
7TV Phú LươngH17:549486786245
8Cầu CấtHTL--
HHL17:541161101028469
9NeoHTL17:5471203193175173
HHL17:547277616068
10My ĐộngBH17:5492124122120120
SLu17:549512711610285
11Cầu Xe mớiHTL17:549687807167
HHL17:5496101857558
12An ThổHTL17:559589827361
HHL17:559595817257

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>